Mijn ma en ik, vlak na mijn geboorte
Maria Juchtmans, doodsbrief
2013
27
DECEMBER
Vrijdag

Marc Polaster, collega en maat,  is overleden.